Održane 1. javne konzultacije u sklopu projekta Skeniranje jednakosti

Datum: 11.04.2012
Kategorije: Osnovna, Skeniranje jednakosti
Kako bi se uspostavila što efikasnija suradnja između civilnog sektora i Vukovarsko-srijemske županije HILS je u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom 16.03.2012. u Vinkovcima organizirao javne konzultacije.

Na konzultacijama su uz predstavnice Vukovarsko-srijemske županije sudjelovali predstavnici nacionalnih manjina, Vijeća nacionalnih manjina i organizacija civilnog društva, a tema je bila „Vijeća i predstavnici nacionalnih manjina i udruge nacionalnih manjina“.

Svi sudionici izrazili su stav da su javne konzultacije učinkovit način uspostavljanja suradnje između civilnog sektora i Vukovarsko-srijemske županije, a 80% sudionika smatra da će suradnja s regionalnom samoupravom pridonijeti kvalitetnijem praćenju anti-diskriminacijskih politika vezanih uz nacionalne manjine. HILS će i u budućnosti organizirati javne konzultacije, sljedeće će se održati u svibnju, a teme će biti određene na temelju aktivne rasprave, komentara i sugestija sudionika 1. javnih konzultacija.

Najava događaja: 1. javne konzultacije u sklopu projekta Skeniranje jednakosti

Datum: 08.03.2012
Kategorije: Osnovna, Skeniranje jednakosti

Nakon uspješno odrađenih treninga, aktivnosti u sklopu projekta Skeniranje jednakosti idu dalje.

Kako bi se uspostavila što efikasnija suradnja između civilnog sektora i Vukovarsko-srijemske županije HILS u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom organizira javne konzultacije na kojima će predstavnici civilnog sektora i Vijeća nacionalnih manjina imati priliku postavljati pitanja županijskom službeniku kao i tražiti savjete od stručnjaka za nacionalne manjine koje će angažirati HILS.

HILS poziva sve zainteresirane predstavnike nacionalnih manjina, Vijeća nacionalnih manjina i organizacija civilnog društva s područja Vukovarsko-srijemske županije na javne konzultacije koje će se održati 16.03.2012. u Vinkovcima, Mala vijećnica Vukovarsko-srijemske županije, Glagoljaška 27 s početkom u 10:00 sati.

Cilj javnih konzultacija je potaknuti konstruktivnu raspravu na temelju koje će se formulirati prijedlozi za poboljšanje zakona i drugih akata.

Prve javne konzultacije orijentirat će se temu dužnosti Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i udruga nacionalnih manjina.

Molimo da nam svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do 14.03.2012. te Vas pozivamo da nam slobodno pošaljete pitanja/probleme s kojima se suočava Vaša organizacija kako bi Vam na konzultacijama bili u mogućnosti dati što konkretnije odgovore.

Veselimo se Vašem dolasku!

Najava događanja: 4. trening u sklopu projekta Skeniranje jednakosti – "Osposobljavanje za participaciju u donošenju odluka"

Datum: 19.01.2012
Kategorije: Osnovna, Skeniranje jednakosti

Hrvatski institut za lokalnu samoupravu organizira 4. trening u sklopu projekta „Skeniranje jednakosti“.

Tema četvrtog treninga je "Osposobljavanje za participaciju u donošenju odluka", a predavač je prof.dr.sc. Zvonimir Lauc, predsjednik HILS-a i profesor na Pravnom fakultetu u Osijeku.

HILS poziva članove vijeća nacionalnih manjina, predstavnike organizacija civilnog društva koje se bave pravima nacionalnih manjina i predstavnike nacionalnih manjina da sudjeluju te na taj način steknu nova znanja i ojačaju kapacitete svojih organizacija.

Trening će se održati 27.01.2012. i 28.01.2012. u Hotelu Dunav (Julija Benešića 62) u Iloku. Početak je u 12:30.

Sve troškove treninga snosi HILS. Molimo Vas da nam najkasnije do utorka 24.01.2012. potvrdite svoj dolazak slanjem e-maila na hils@hils.hr, pozivom na broj telefona 031/200-660 ili slanjem faksa na broj 031/367-000.

Projekt Skeniranje jednakosti financijski podupire Europska unija u okviru programa IPA 2008 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje provedbe pravne stečevine Europske unije“.

Program možete skinuti OVDJE.

Završna konferencija projekta "U svoje ime!"

Datum: 23.12.2011
Kategorije: Osnovna, U svoje ime!
22.12.2011. u Vinkovcima je održana završna konferencija projekta „U svoje ime!“. Na konferenciji su predstavljeni rezultati koji su proizašli iz aktivnosti koje je HILS u partnerstvu s Udrugom Preokret proveo u sklopu projekta. Sudionicima konferencije prikazan je promotivni film koji je sniman za vrijeme trajanja projekta. Završna konferencija označila je i završetak projekta „U svoje ime!“ kroz koji su mlade osobe s invaliditetom osposobljene za samozastupanje i spremne su u budućnosti kroz aktivno članstvo u Udruzi Preokret aktivno sudjelovati u društvu i jasno izražavati svoje potrebe.

Animiranje za samozastupanje mladih osoba s invaliditetom

Datum: 02.11.2011
Kategorije: Osnovna, U svoje ime!
U listopadu 2011. godine u Hotelu Mursa u Osijeku održano je interaktivno predavanje na kojem su se mlade osobe s invaliditetom upoznale s mogućnostima samozastupanja kroz Klubove mladih i ostale neprofitne organizacije. Nakon interaktivnog predavanja, krajem studenog 2011. godine mlade osobe s invaliditetom su u sklopu aktivnosti – umrežavanje posjetile Grad Vukovar, Centar za mlade Vukovar, i Savjet mladih Grada Vukovara. Na taj način korisnici projekta „U svoje ime!“ upoznali su se s radom institucija na lokalnoj razini i načinima na koje mogu zastupati svoje interese te su dodatno motivirani za sudjelovanje u aktivnostima vezanim uz samozastupanje koje će se nastaviti i nakon što projekt završi.

Najava događanja: SOCIJALNA POLITIKA RH U KONTEKSTU PRISTUPANJA EUROPSKOJ UNIJI

Datum: 24.10.2011
Kategorija: Osnovna
Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje i Hrvatski institut za lokalnu samoupravu, u okviru IPA projekta HERMES organiziraju konferenciju na temu: Socijalna politika RH u kontekstu pristupanja EU. Ovo je treća u nizu od 5 tematskih konferencija koja ima za cilj informirati opću i stručnu javnost o perspektivama socijalne politike Republike Hrvatske u kontekstu članstva u Europskoj uniji kao i mogućnostima studiranja i zapošljavanja. Neke od tema koje će biti obuhvaćene su: Hrvatska socijalna politika i Europski socijalni model, Europski socijalni dijalog, Socijalno partnerstvo u RH, Sloboda kretanja radnika u EU i implikacije za hrvatske građane, te programi mobilnosti i zapošljavanje u institucijama Europske unije.

Konferencija će se održati 25. listopada 2011. u Velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije, Županijska 4 u Osijeku u vremenu od 10.00 do 17.00 sati.

Bilo bi nam iznimno drago da se odazovete i svojim sudjelovanjem doprinesete programu kvalitetnog informiranja u području socijalnih politika i mogućnostima zapošljavanja po ulasku Hrvatske u Europsku uniju.

Održana prva edukacija "Javne politike – suzbijanje diskriminacije" u sklopu projekta "Skeniranje jednakosti"

Datum: 21.10.2011
Kategorije: Osnovna, Skeniranje jednakosti
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu je, kao nositelj projekta "Skeniranje jednakosti" koji provodi u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom, organizirao prvi dvodnevni trening.


Trening se održao u Vinkovcima, a za cilj je imao educirati Vijeća nacionalnih manjina, manjinske predstavnike te organizacije civilnog društva koje se bave praćenjem javnih politika vezanih uz nacionalne manjine o javnim politikama i suzbijanju diskriminacije. Predavači iz Centra za mirovne studije iz Zagreba, Sandra Benčić i Gordan Bosanac, predstavili su sudionicima treninga kontekst stvaranja javnih politika, ciljeve javnih politika, analizu utjecaja istih te ulogu Vijeća i organizacija civilnog društva u definiranju prioriteta javnih politika. Sudionici treninga pohvalili su ideju organizatora i predavače, te iskazali interes za sudjelovanje u sljedećim projektnim aktivnostima. Provedba projekta nastavlja se u obliku edukacija, mentorstva te javnih konzultacija.

Projekt za cilj ima povećati učinkovitost organizacija civilnog društva u neovisnom praćenju anti-diskriminacijskih politika kroz jačanje njihovih administrativnih i upravljačkih vještina te jačanje suradnje između organizacija civilnog društva koje se bave praćenjem javnih politika vezanih uz nacionalne manjine u Vukovarsko-srijemskoj županiji i jedinice regionalne samouprave.

Projekt se provodi u okviru programa IPA 2008 "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za praćenje provedbe pravne stečevine Europske unije" koji podupire Europska unija.

Održana početna konferencija u sklopu projekta "Skeniranje jednakosti"

Datum: 24.09.2011
Kategorije: Osnovna, Skeniranje jednakosti
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu je, kao nositelj projekta Skeniranje jednakosti, u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom organizirao početnu konferenciju, koja se održala u Vukovaru, a za cilj je imala predstaviti projekt, njegove ciljeve i očekivane rezultate.


Projekt se provodi u okviru programa IPA 2008 "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za praćenje provedbe pravne stečevine Europske unije" koji putem provedbenih tijela Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske financijski podupire Europska unija.

Projekt za cilj ima povećati učinkovitost organizacija civilnog društva u neovisnom praćenju anti-diskriminacijskih politika kroz jačanje njihovih administrativnih i upravljačkih vještina te jačanje suradnje između organizacija civilnog društva koje se bave praćenjem javnih politika vezanih uz nacionalne manjine u Vukovarsko-srijemskoj županiji i jedinice regionalne samouprave.

Na konferenciji se okupilo pedesetak Vijeća nacionalnih manjina, manjinskih predstavnika te organizacija civilnog društva koje se bave promocijom prava nacionalnih manjina te praćenjem anti-diskriminacijskih politika. Sudionici su, u sklopu predavanja, imali priliku poslušati iskustva vrsnih predavača, koji su svoja znanja i primjere dobre prakse o neovisnom praćenju anti-diskriminacijskih politika nastojali prenijeti na svoje slušatelje (Zvonimir Lauc, Predsjednik HILS-a, Davor Brunčić, potpredsjednik HILS-a, Nikola Mak, Savjet za nacionalne manjine, Tamas kadar, EQUINET i Aleksa Đokić).

Provedba projekta nastavlja se u obliku edukacija za organizacije civilnog društva, mentorstva te javnih konzultacija. Prva aktivnost u nizu jest trening, koji se, u sklopu edukacija, održava u drugoj polovici listopada u Vinkovcima.

Ovdje možete downloadati letak projekta Seniranje jednakosti.

Skeniranje jednakosti

Datum: 23.09.2011
Kategorije: Osnovna, Skeniranje jednakosti
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom započeo je provedbu projekta "Skeniranje jednakosti".

Cilj projekta je povećati učinkovitost organizacija civilnog društva u neovisnom praćenju anti-diskriminacijskih politika kroz jačanje njihovih administrativnih i upravljačkih vještina te jačanje suradnje između organizacija civilnog društva koje se bave praćenjem javnih politika vezanih uz nacionalne manjine u Vukovarsko-srijemskoj županiji i jedinice regionalne samouprave.

Projekt će obuhvatiti niz aktivnosti od kojih izdvajamo:

• Edukacija za organizacije civilnog društva kroz seriju treninga
• Edukacija putem online baze podataka
• Mentorstva kroz invidualni rad sa organizacijama civilnog društva
• Javne konzultacije u svrhu održive suradnje organizacija civilnog društva i jedinice regionalne samoupravu

Projekt se provodi u okviru programa IPA 2008 "Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za praćenje provedbe pravne stečevine Europske unije" koji putem provedbenih tijela Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske financijski podupire Europska unija.

Uključivanje osoba s invaliditetom u Hrvatskoj na tržište rada

Datum: 20.09.2011
Kategorije: Osnovna, Šalter prvih poslova
HILS u suradnji s partnerima od kraja 2010. godine provodi projekt "Šalter prvih poslova" kojemu je cilj potaknuti učinkovito uključivanje osoba s invaliditetom u Hrvatskoj na tržišta rada te povećati zapošljivost neaktivnih i nezaposlenih mladih osoba s tjelesnim invaliditetom bez radnog iskustva između 14 i 25 godina starosti u Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Do sada smo mlade osobe s invaliditetom osposobili za pružanje sljedećih usluga:

• Dizajniranje letaka, plakata, brošura, posjetnica i drugih promotivnih materijala
• Istraživanje tržišta, kreiranje upitnika, kreiranje uzorka ispitanika, ispitivanje javnog mnijenja te primjenu rezultata istraživanja
• Provođenje google/facebook kampanje, rad na poslovima oglašavanja, prodaje, promocije putem interneta
• Pripremanje i vođenje konferencija za medije, pisanje priopćenja za medije i javnost, prezentiranje osoba/tema
• Pripremanje projektnih prijedloga, vođenje projekata

Tvrtke koje imaju potrebu za navedenim uslugama imaju mogućnost angažirati mlade osobe s invaliditetom koje će usluge obaviti kvalitetno i po povoljnoj cijeni.

Angažiranjem mladih osoba s invaliditetom svojoj tvrtci osigurat ćete kvalitetnu uslugu i znatne uštede, a mladim osobama s invaliditetom priliku da steknu radno iskustvo i dokažu kako svojim znanjem i sposobnostima mogu konkurirati na tržištu rada.

Da biste angažirali mladu osobu s invaliditetom obratite se udruzi Preokret na broj telefona 092/305-0834 ili na preokret@udruga-preokret.hr. Koordinator Preokreta pronaći će osobu koja će najbolje zadovoljiti Vaše potrebe za određenim uslugama.
Također možete posjetiti prostorije Udruge Preokret na adresi Nikole Andrića 11 u Vukovaru i detaljnije se informirati o prednostima zapošljavanja osoba s invaliditetom.
Kako biste dobili detaljne informacije i odgovore na eventualna pitanja možete kontaktirati i HILS.
<   1234567   >