Održani info-štandovi

Datum: 08.04.2011
Kategorije: Osnovna, U svoje ime!

U suradnji s Udrugom „Preokret“, HILS je, kao nositelj projekta „U svoje ime“ koji sufinaciraju Europska komisija i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, organizirao postavljanje info-štandova u Osijeku i Vukovaru. U ožujku i travnju na info-štandovima su podijeljene publikacije zainteresiranima, pušten je promotivni film i građani su informirani o aktivnostima i projektima koji se provode. Osnovni cilj je bio upoznati mlade s invaliditetom s njihovim pravima i mogućnostima, animirati ih na sudjelovanje u projektu te senzibilizirati javnost.

Čestitka

Datum: 24.12.2010
Kategorija: Osnovna
Cestit Božic i blagoslovljena nova 2011. godina.

Održane edukacije za mlade s invaliditetom u sklopu projekta "Ovo zvuči ok"

Datum: 01.10.2010
Kategorija: Osnovna


HILS je u sklopu projekta "Ovo zvuci ok" koji financijski podupire Osjecko-baranjska županija održao edukacije za mlade osobe s invaliditetom. Sudionici su na motivacijsko-edukacijskim radionicama ucili o projektnom ciklusu, nacinima i mogucnostima namicanja sredstava, partnerstvu i umrežavanju i sl. cime su osnaženi za ucinkovitije djelovanje u društvu na podrucju ostvarenja vlastitih prava i interesa.

Info-bilten o mjesnoj samoupravi

Datum: 01.10.2010
Kategorija: Osnovna
Hrvatski institut za lokalnu samoupravu je u sklopu projekta „Prva postaja demokracije“, koji financijski podupire Grad Osijek, izradio info-bilten o mjesnoj samoupravi. Cilj projekta je pridonijeti povecanju informiranosti gradana o mjesnoj samoupravi, a time i intenzivnijem i kvalitetnijem sudjelovanju gradana u mjesnoj samoupravi. Info-bilten možete pogledati ovdje: Info-bilten o mjesnoj samoupravi

Važna obavijest

Datum: 06.07.2010
Kategorija: Osnovna

Projektni ured Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu je preseljen na adresu Stjepana Radica 20 (nekadašnja Ugostiteljska škola).

Službenu poštu kao i do sada možete slati na adresu tajništva Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu: Stjepana Radica 17.

Broj telefona je i dalje 031/200-660, a telefaksa 031/637-000.

Čestitka

Datum: 24.12.2009
Kategorija: Osnovna


Svim clanovima, poslovnim suradnicima i prijateljima želimo cestit i blagoslovljen Božic, te sretnu i uspješnu Novu 2010. godinu.

Obilježena 10. obljetnica osnutka Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu

Datum: 20.02.2009
Kategorija: Osnovna


Nakon redovnog zasjedanja skupštine, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu obilježio je 13.02.2009. u Auli Rektorata Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 10. obljetnicu svog osnutka organiziravši skup o lokalnoj i regionalnoj samoupravi u Hrvatskoj na kojem su istaknuti hrvatski strucnjaci govorili o aktualnom trenutku i perspektivama lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Na skupu su sudjelovali: dr.sc. Jasna Omejec, predsjednica Ustavnog suda Republike Hrvatske, mr.sc. Teodor Antic, tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske; dr.sc. Robert Podolnjak, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, dr.sc. Zvonimir Lauc, profesor Pravnog fakulteta u Osijeku i mr.sc. Davor Bruncic, tajnik Osjecko-baranjske županije.
Na svecanosti je takoder predstavljena publikaciju "Naših 10 godina" izdanu ovom prigodom.

Održano redovno zasjedanje skupštine HILS-a

Datum: 20.02.2009
Kategorija: Osnovna
U prostoru Rektorata Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u petak 13. veljace 2009. godine održano je zasjedanje skupštine Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu.
Na skupštini je obnovljen mandat predsjedniku i potpredsjedniku, odabrani su novi clanovi Upravnog vijeca i Nadzornog odbora. Podneseni su izvještaji o djelatnostima HILS-a u mandatnom razdoblju, o financijskom poslovanju HILS-a i izvještaj Nadzornog odbora te su izneseni prijedlozi plana i programa rada HILS-a u razdoblju 2009.-2013.

Svečanost povodom 10. obljetnice osnutka HILS-a

Datum: 10.02.2009
Kategorija: Osnovna

 

 

Obilježavajuci 10. obljetnicu svog osnutka, Hrvatski institut za lokalnu samoupravu organizira skup o lokalnoj i regionalnoj samoupravi u Hrvatskoj na kojem ce istaknuti hrvatski strucnjaci govoriti o aktualnom trenutku i perspektivama lokalne i regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Svoje sudjelovanje najavili su dr.sc. Jasna Omejec, predsjednica, Slavica Banic, sutkinja i mr.sc. Teodor Antic, tajnik Ustavnog suda Republike Hrvatske; dr.sc. Robert Podolnjak, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, dr.sc. Zvonimir Lauc, profesor Pravnog fakulteta u Osijeku i mr.sc. Davor Bruncic, tajnik Osjecko-baranjske županije.

Skup ce se održati u petak, 13.02.2009. godine s pocetkom u 12 sati u Auli Rektorata Sveucilišta Jopisa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3/II.

Redovno zasjedanje skupštine HILS-a

Datum: 09.02.2009
Kategorija: Osnovna

Temeljem clanka 22. stavaka 2. i 3. Statuta Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu, predsjednik Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu saziva zasjedanje skupštine za petak 13. veljace 2009. godine u 10.30 sati u prostoru Rektorata Sveucilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek.

Na skupštini ce se raspraviti sljedece tocke dnevnog reda:

1. Izbor zapisnicara i dva ovjerovitelja zapisnika

2. Izvještaj o djelatnostima HILS-a u mandatnom razdbolju

3. Izvještaj o financijskom poslovanju HILS-a

4. Izvještaj Nadzornog odbora HILS-a

5. Izbor predsjednika HILS-a

6. Izbor potpredsjednika HILS-a

7. Izbor clanova Upravnog vijeca HILS-a

8. Izbor clanova Nadzornog odbora HILS-a

9. Prijedlozi plana i programa rada HILS-a u razdoblju 2009.-2013.

10. Razno

<   123 ... 678   >