Održane radionice lokalnog planiranja obrazovanja za razvoj

Datum: 28.02.2014
Kategorije: Osnovna, DEAR student

U okviru projekta DEAR student, u Osijeku su 26. i 27.02.2014. održane radionice s ciljem razrade lokalnog planiranja obrazovanja za razvoj. Na radionicama su sudjelovali predstavnici Lokalne akcijske grupe Karašica kojima su predstavljeni koncept DEAR, ciljevi i očekivani rezultati projekta DEAR student. Sudionicima je predstavljen i Pojmovnik izrađen u okviru projekta.

Predstavnici LAG-a su predstavili svoja dostignuća u održivom razvoju. Raspravljali smo o važnim pitanjima primjene DEAR-a u okviru aktivnosti LAG-a i javnih politika jedinica lokalne samouprave; na koji se način može uključiti DEAR u strategiju LAG-a i u javne politike jedinica lokalne samouprave. Načinjen je nacrt plana primjene DEAR-a koji će predstavnici LAG-a detaljnije razraditi predstaviti članovima LAG-a.

Pojmovnik o održivom razvoju (DEAR)

Datum: 13.02.2014
Kategorije: Osnovna, DEAR student

U okviru projekta DEAR student, izrađen je Pojmovnik o održivom razvoju (DEAR-u). Podnaslov Pojmovnika je: Kako povećati uključenost lokalne samouprave u promicanje procesa lokalnog održivog razvoja kroz decentralizirane javne politike i provedbu aktivnosti DEAR-a (Obrazovanje i podizanje svijesti o održivom razvoju). Koristit će se osobito u radionicama za razradu lokalnog planiranja obrazovanja za razvoj na kojima će sudjelovati predstavnici LAG-ova, kao subjekta koji umrežava sva tri sektora.

Pojmovnik možete preuzeti OVDJE.

Čestit Božić i sretna nova 2014. godina!

Datum: 24.12.2013
Kategorija: Osnovna

Održana izborna skupština HILS-a

Datum: 24.11.2013
Kategorija: Osnovna

Dana 21.studenoga, 2013. godine održana je izborna skupština Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu (HILS) u zgradi Rektorata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Trg Sv.Trojstva 3, Osijek.

Ovom je prigodom obilježena i 15. obljetnica osnivanja i djelovanja kao i 25. obljetnica stupanja na na snagu Europske povelje o lokalnoj samoupravi.

Predložena je i prihvaćena izmjena Statuta u vezi promjene adrese sjedišta HILS-a. Novo se sjedište nalazi u zgradi Rektorata u Tvrđi, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek.

Jednoglasno je za predsjednika ponovno izabran dr.sc. Zvonimir Lauc, za potpredsjednika dr.sc. Davor Brunčič te za tajnika dr.sc. Predrag Zima.

Najava radionice: ESM2 - Jačanje lokalnih kapaciteta za primjenu europskog socijalnog modela i pristupanje europskim socijalnim mrežama

Datum: 05.09.2013
Kategorije: Osnovna, ESM2

Regionalna radionica u Osijeku će se održati dana 26. i 27. rujna 2013. (četvrtak i petak) od 9:00 do 17:00 sati u Hotelu Silver, Divaltova 84, Osijek.

Radionica je namijenjena udrugama iz Osječko-baranjske županije koje se bave socijalnim uslugama, politikama, poduzetništvom i sl.

Broj sudionika je ograničen, a krajnji rok prijave je 20.09.2013.

Teme radionica: 1. Postignuća i dobre prakse kombinirane socijalne politike 2. Praksa MOK-a u pripremi, donošenju i provedbi socijalnih programa 3. Europski socijalni model 4. Socijalna kohezija 5. Socijalne inovacije 6. Europski socijalni fond

Partneri radionica su CERANEO, ALD ( Agencija lokalne demokracije ) Sisak, Gradska radionica Pulai Udruga SRMA ( Udruga za razvoj i jačanje civilnog društva i poboljšanje kvalitete življenja ) Sinj. Projekt financiraju Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Osječko-baranjska županija.

ESMA2 – Poziv i program
ESMA2 – Obrazac za prijavu

Predstavljanje europskog projekta: DEAR STUDENT

Datum: 10.08.2013
Kategorije: Osnovna, DEAR student

Uz HILS, partner u Hrvatskoj je i Vukovarsko-srijemska županija. Projekt se provodi na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije.

Projekt pridonosi osnaživanju uloge lokalnih vlasti i nevladinih organizacija za provedbu edukacije o održivom razvoju na lokalnoj razini ; osnaživanje suradnje između lokalnih dionika na promicanju aktivnog građanstva u svrhu borbe protiv siromaštva, nejednakosti te socijalne i ekonomske isključenosti ; kao i stvaranju konsenzusa među raznim dionicima u obrazovanju (roditelji, učitelji, obrazovne institucije i dr.) kako bi djeca u sklopu formalnog obrazovanja stekla osnovna znanja o vrijednosti održivog razvoja čovječanstva.

Cilj projekta jest osnažiti lokalne vlasti za njihovu ulogu u procesima održivog razvoja i postizanje aktivnog sudjelovanja građana kroz poticanje provedbe DEAR pristupa ( razvoj, obrazovanje, podizanje svijesti ) u osnovnim i srednjim školama kao i u javnim politikama.

Dear Student - Letak
Dear Student - Letak 2
Dear Student - Bilten br. 1

Tajnik HILS-a doc.dr.sc. Predrag Zima kandidat za člana Savjeta za razvoj civilnoga društva

Datum: 18.04.2013
Kategorija: Osnovna
U području organizacija koje se bave demokratizacijom, vladavinom prava te razvojem obrazovanja za članove Savjeta za razvoj civilnoga društva kandidirani su članovi HILS-a doc.dr.sc. Predrag Zima i doc.dr.sc. Mato Palić. Glasanje traje do 22.04.2013. Životopise i motivacijska pisma naših kandidata kao i proces glasanja možete pronaći na OVOM LINKU.

ESM2 - Jačanje lokalnih kapaciteta za primjenu europskog socijalnog modela i pristupanje europskim socijalnim mrežama

Datum: 03.04.2013
Kategorije: Osnovna, ESM2

Preuzmite letak projekta i priopćenje za javnost.

ESM2 – letak

ESM2 – priopćenje

Početak provedbe projekta "ESM2 - Jačanje lokalnih kapaciteta za primjenu europskog socijalnog modela i pristupanje europskim socijalnim mrežama"

Datum: 01.02.2013
Kategorije: Osnovna, ESM2

HILS je u partnerstvu s CERANEO-m, ALD-om Sisak, Gradskom radionicom Pula i Udrugom SRMA Sinj 01.01.2013. započeo provedbu projekta „Jačanje lokalnih kapaciteta za primjenu europskog socijalnog modela i pristupanje europskim socijalnim mrežama “.

Projektnim aktivnostima planiramo povećati znanja i sposobnosti primjene koncepata koje zagovara europski socijalni model te identificirati i osnažiti kapacitete civilnog društva za umrežavanje sa krovnim europskim organizacijama koje tematiziraju socijalna pitanja.

Projektne aktivnosti provodit će se u 5 hrvatskih gradova – Puli, Osijeku, Splitu, Sisku i Zagrebu. Projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Nova lokacija projektnog ureda

Datum: 16.11.2012
Kategorija: Osnovna
HILS-ov projektni ured preselio je na novu lokaciju - u zgradu Rektorata, Tvrđa (Trg Sv. Trojstva 3). Telefonska linija trenutno nije u funkciji. Možete nas kontaktirati na hils@hils.hr ili na broj 098/946-9480.